training

Masterclass palliatieve zorg

 

In mei start de Masterclass palliatieve zorg. Tien bijeenkomsten voor medewerkers van buurteams, maatschappelijk werkers en welzijnscoaches over hoe je iemand ondersteunt die niet meer beter wordt. “Er is niet alleen sprake van verlies, er is ook hoop.”

 

3 mei 2024

 

 

Als je niet meer beter wordt, kun je palliatieve zorg krijgen. Bijvoorbeeld als je een ongeneeslijke ziekte onder de leden hebt als kanker, COPD, ALS, Parkinson, dementie, een beroerte of hartfalen. Of omdat je vanwege ouderdom in de laatste fase van je leven terechtkomt. De (medische) behandeling richt zich op het voorkomen en verminderen van klachten en problemen. Palliatief betekent verzachtend. Palliatieve zorg krijg je tot en met je sterven.
Als je te horen krijgt dat je chronisch of levensbedreigend ziek of kwetsbaar bent, dan heeft dat invloed op alle aspecten van je leven. Naast je gezondheid raakt het je psychische welbevinden, je sociale omgeving – partner en dierbare naasten – en roept het vragen op rondom de zin van het leven.
 

Gesprekspartner

“In deze levensfase voer ik als palliatieve zorg verpleegkundige bij Cordaan, gesprekken over wat mensen belangrijk vinden, nog kunnen en willen in het leven”, licht Nanette Evenhuis toe, een van de docenten van de masterclass. “De een schrijft dat lang vooruitgeschoven boek, een ander regelt bezoek van een nicht uit de Verenigde Staten of denkt na over hoe het contact met kinderen kan worden hersteld.”
Medewerkers van buurteams, maatschappelijk werkers en welzijnscoaches die bij mensen thuiskomen, krijgen ook te maken met personen die een levensbedreigende aandoening hebben of op hoge leeftijd zijn. Dan is het waardevol als je een gesprekspartner bent die kennis heeft van wat er in deze fase op ze afkomt en meedenkt over hoe ze de laatste jaren, maanden of dagen, zo prettig mogelijk doorkomen.

 

Opzet masterclass

De masterclass geeft informatie over wat de palliatieve fase van iemands leven inhoudt. Mensen kunnen nog jaren leven, al overlijden ze uiteindelijk wel als gevolg van de aandoening. Daarnaast behandelen de docenten vragen als: Welke problemen kan ik verwachten en naar wie kan ik doorverwijzen? Ze nemen misvattingen weg en informeren over richtlijnen en protocollen rondom het gebruik van morfine, euthanasie en sedatie. Ook staan ze stil bij zelfzorg. Een (plotseling) overlijden heeft impact op naasten en zorgverleners die zich actief inzetten voor iemand. Hoe blijf je goed voor jezelf zorgen?
Op het moment dat medewerkers van buurtteams, maatschappelijk werkers en welzijnscoaches beter weten wat de palliatieve fase van iemands leven inhoudt en wat een palliatieve zorg verpleegkundige, de huisarts en andere betrokken zorgverleners doen, dan werk je makkelijker samen en verbetert de zorg.

 

Kijk Cordaan Talks #einde waarin Nanette Evenhuis spreekt met een van de mensen die bij haar in behandeling is. 

 

 

 

Aanmelden

Masterclass palliatieve zorg
10 bijeenkomsten, waarvan er momenteel 8 gepland staan in de stadsdelen Noord, Zuidoost, Oost en Zuid. Uitnodigingen volgen binnenkort per stadsdeel.
Georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam Diemen
Aangeboden door de gemeente Amsterdam
Aanmelden kan al via: secretariaat@npza.nl

 

Uitnodiging masterclass pallitieve zorg alle stadsdelenpdf

training

“Iedereen die met zingevingsvragen zit, verdient begeleiding”

 

Praten over de zin van het leven, waarom is dat zo belangrijk? “Een luisterend oor en een vertrouwelijk gesprek bieden steun en troost. Dat helpt mensen door een moeilijke periode heen,” vertelt Cindy Kooijman, geestelijk verzorger bij Questio, Centrum voor Levensvragen.

 

 

Cindy Kooijman

 

5 oktober 2023

Kooijman traint coaches van Welzijn op Recept, buurtwerkers en vrijwilligers in het sociale domein hoe ze luisteren en een dieper gesprek voeren over existentiële vragen.

“Het leven confronteert mensen op verschillende momenten met fundamentele vragen. Denk aan mensen die ouder worden, chronisch ziekzijn of in de palliatieve fase van het leven terechtkomen. Zij stellen zichzelf als gevolg daarvan vragen als: ‘Waarom overkomt mij dit? Hoe word ik weer gelukkig? Of: Wat voor zin heeft mijn leven gehad?’ Iedereen die met zingevingsvragen zit en er niet meer alleen uitkomt, verdient begeleiding.”

 

Training

De training Levensvragen Signaleren bestaat uit twee dagdelen. Deelnemers leren wat we onder zingeving verstaan, wat levensvragen zijn en hoe je een diepere laag in de gesprekken bereikt. Het eerste dagdeel is vooral theoretisch. Als huiswerk kiezen de deelnemers een casus en analyseren die op vraagstukken rondom zingeving. In het tweede dagdeel leren ze hoe ze een levensvraag signaleren en hierover het gesprek aangaan.

 

“Soms is een casus té complex. Dan is het mogelijk dat de welzijnscoach iemand doorverwijst naar een geestelijk verzorger. Een andere optie is dat de persoon in kwestie via de huisarts of zelf contact legt met Questio, Centrum voor Levensvragen,” aldus Kooijman.

 

Maatwerk

Questio koppelt de levensvraag en de achtergrond van een cliënt aan een geestelijk verzorger met een passende expertise. Kooijman: “Stel iemand van islamitische afkomst zoekt begeleiding. En diegene stelt het erg op prijs als de geestelijk verzorger ook moslim is. Dan houden we daar rekening mee.”
 
Vijftigplussers, iedereen die zich in de palliatieve fase van het leven bevindt én naasten van iemand die gaat sterven, komen kosteloos in aanmerking voor maximaal vijf gesprekken met een geestelijk verzorger.  “Dit regelen wij geheel anoniem met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,” licht Kooijman toe.
 
Als er sprake is van kinderen en jongeren die palliatief zijn, dan werkt de geestelijk verzorger samen met het Netwerk Integrale Kindzorg.

Op 12 oktober en 9 november 2023 vindt de eerstvolgende training Levensvragen Signaleren plaats bij Splendor in Amsterdam. Geestelijk verzorger Cindy Kooijman geeft deze samen met Angelique Wijnberg van Buurtwerk Amsterdam Centrum Oost. Aanmelden kan via: awijnberg@dock.nl

training

Hoe blijf je een leven lang mentaal fit?

Eén op de zeven mannen en één op de drie vrouwen, ontwikkelen enige vorm van dementie na hun 65e.* Dit is slechts een van de redenen waarom het zinvol is je hersenen te trainen. Bewegingswetenschapper en neurotrainer Laura Kerszenblat zet op een speelse manier je brein in beweging. 

Training Beweeg je brein

5 oktober 2023

 

“Sta op en haal eens drie keer diep adem. Zúúúcht en maak je wangspieren los,” adviseert Kerszenblat. “Een actief brein zorgt voor een goede focus. Ons geheugen, concentratievermogen en ruimtelijke oriëntatie werken beter als we onze hersenen trainen. Dit helpt in de strijd tegen dementie, maar denk ook aan kinderen die problemen ondervinden met leren.”

 

Vijf tips voor een actief brein

1.     Poets je tanden met de andere hand dan normaal.
2.     Neem eens een andere route naar je werk.
3.     Beweeg elke dag 30 minuten. Denk aan wandelen, dansen of krachttraining.
4.     Reken uit je hoofd, gewoon bij het boodschappen doen.
5.     En: hou wekelijks minimaal drie gesprekken met verschillende mensen. Contact met mensen activeert je geheugen en zorgt ervoor dat je je gewaardeerd voelt.

 

Training

In de training Beweeg je brein leer je speelse oefeningen waarmee je individueel je hersenen stimuleert. Hiernaast zet Kerszenblat spel in voor teambuilding. “Spelen zorgt ervoor dat mensen zich veilig genoeg voelen om nieuwe stappen te zetten. Ze uiten zich eerder en geven makkelijker hun grenzen aan. Het helpt bijvoorbeeld iemand die moeite heeft met de rol die diegene vervult in de groep.”

“De training is creatief, actief en zo nodig omdat we een zittend leven leiden. Het maakt je ervan bewust dat bewegen belangrijk is voor een gezond leven.”
Peggy Anijs, deelnemer

“Mijn programma is sinds de training interessanter. Ik durf speelse activiteiten op te nemen en geef het nut hiervan ook aan.”
André Abdallah, deelnemer

Vervolg
In het najaar start de vervolgtraining: Hoe ga je om met conflicten? Stel je hebt iemand in je team die van tijd tot tijd lastig is. Hoe pak je dit aan? Hoe benoem je wat wel en niet goed gaat?
 
Voor meer informatie: Laura Kerszenblat: info@brainon.nl
www.brainon.nl

 

* Factsheet over cijfers en feiten Alzheimer vind je hier.

training

Diversiteit is meer dan kleur en gender

 

Hoe voer je een gesprek met iemand die in niets op je lijkt? Bureau Vie ontwikkelde een methode die mensen dichter bij elkaar brengt. Dwars door leeftijden, achtergronden, leerstijlen en dagelijks rituelen heen. Zij trainen nu welzijnscoaches.

 

Esma Curuk en Abigail Koopmans

 

5 oktober 2023

 

Diversiteitskaarten

De methode maakt gebruik van negentien diversiteitskaarten. Op de kaarten staat een levensthema afgebeeld. “Diversiteit is meer dan kleur en gender” begint Esma Curuk, mede-eigenaar van en trainer bij Bureau Vie te vertellen. “Het gaat bijvoorbeeld ook over klassenverschillen, levensfasen en je positie in het gezin.”

 

Hoe het werkt? De trainer stelt zich aan de hand van een aantal kaarten voor en vertelt over een dilemma in het leven en hoe diegene dit oploste. Deze werkwijze creëert ruimte voor anderen om soortgelijke verhalen te delen. Of het vormt de aanzet om iemand aan te spreken op diens gedrag.

Jongeren

Op 30 november 2023 lanceert Bureau Vie een set diversiteitskaarten die speciaal ontwikkeld zijn voor jongeren. Het is een samenwerking met het ROC en een kunstenaar. Voor meer informatie: info@bureauvie.nl

Compassie

“De kaarten stimuleren zelfreflectie. We streven we er met onze methode naar dat mensen in staat zijn om meer perspectieven van zichzelf te zien,” licht Curuk toe. “Vanuit hier maak je beter contact met mensen die anders zijn dan jij. Op een speelse manier.  Na wat gisten en rijpen, zien we dat er compassie ontstaat voor zichzelf en elkaar.
En dat levert in bredere zin op, dat je in je werk en in de samenleving veel meer gebruikmaakt van de talenten en potentie van iemand.”

 

“Door de diversiteitskaarten komen de diepere verhalen boven tafel. Dat helpt bij het vinden van waar iemand energie van krijgt, waar het geluk zit.”
Lenie Smit, welzijnscoach