Voor wie is het?

Een verwijzing naar Welzijn op Recept is geschikt voor patiënten die regelmatig in uw praktijk komen met niet-medische verklaarbare klachten. De diagnose SOLK is een diagnose die past bij dit zorgpatroon; de patiënt komt de ene keer met hoofdlijn, dan met slaapstoornissen, dan met vermoeidheid, et cetera. Een verwijzing kan geschikt zijn voor patiënten die zich bijvoorbeeld down voelen, vastlopen in het leven, eenzaam zijn, er een ongezonde leefstijl op nahouden of kampen met psychische klachten.

Twijfelt u of een verwijzing naar Welzijn op Recept geschikt is? Bespreek dit dan met uw welzijnscoach.

 

 

Heeft uw patiënt andere problemen?

 

Soms heeft uw patiënt vragen of problemen die beter door het Buurtteam kunnen worden opgepakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor vragen of problemen op het gebied van:

  • Financiën, administratie of schulden
  • (Juridische) problemen met instanties
  • Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen zoals rouw
  • Mantelzorg en overbelasting
  • Vraagverheldering en cliëntondersteuning
  • Het regelen of vinden van de juiste gespecialiseerde zorg en hulp (wijkzorg)
  • Problemen met de woonsituatie.

 

Is dit bij uw patiënt het geval?

Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van het Buurtteam. Wilt u weten wie dit zijn? Bekijk dan de kaart of ga naar wijknetwerken.amsterdam/buurtteams/huisartsen.

Klik op de rode cirkel bij uw eigen praktijk en de naam en contactgegevens zowel uw vaste Buurtteammedewerker als de aangesloten welzijnscoach verschijnen in beeld.

Het Buurtteam en de welzijnscoach werken nauw samen. Soms is uw patiënt immers gebaat bij zowel ondersteuning als activering. In dat geval worden beide partijen ingeschakeld.

 

 

 

Is Welzijn op Recept ook geschikt voor kinderen of jongeren? 

Welzijn op Recept is bedoeld voor Amsterdammers van 18 jaar en ouder. Voor vragen over gezondheid, ontwikkeling of andere sociaalpsychologische problematiek bij kinderen of jongeren, kunt u terecht bij de Ouder- en Kindteams.