Hoe werkt Welzijn op Recept?

U heeft een drukke praktijk met veel afspraken. Regelmatig ziet u patiënten met klachten zoals vermoeidheid, somberheid, stress en angstklachten. Wilt u deze patiënten motiveren om hier iets aan te doen, maar weet u niet bij wie u terecht kunt? Denk dan aan Welzijn op Recept.

Voor de zorgprofessional

Het consult

Bespreek met uw cliënt de mogelijkheid om gebruik te maken van een welzijnscoach.

Als die geïnteresseerd is, verwijst u door naar Welzijn op Recept. Dit kan zowel telefonisch als via de beveiligde mail. Vertel uw cliënt dat de welzijnscoach contact met zal opnemen om een afspraak te maken. 

Natuurlijk mag uw patiënt zelf ook contact opnemen, maar de ervaring leert dat weinig mensen dit ook daadwerkelijk op eigen initiatief doen. 

 

Geef aan uw patiënt mee:

  • De ingevulde verwijsbrief Welzijn op Recept
  • De contactgegevens en/of het visitekaartje van de welzijnscoach
  • De folder Welzijn op Recept

De welzijnscoach legt het eerste contact

De welzijnscoach neemt contact op met de cliënt door middel van een telefoontje of een e-mail. Samen maken zij een afspraak voor een eerste ontmoeting. 

U informeert de welzijnscoach

Als verwijzer verstuurt u (de gegevens uit) de verwijsbrief per beveiligde mail naar de welzijnscoach. Die kunt u ook telefonisch op de hoogte stellen van de verwijzing. 

Voor de welzijnscoach

Het startgesprek

Als u de verwijzing ontvangen heeft, neemt u contact op met uw cliënt. Het is mogelijk dat de cliënt zelf het eerste contact legt, maar het initiatief ligt in principe bij u.

Tijdens dit startgesprek bespreekt u met de cliënt wat die graag zou willen doen. U maakt een vervolgafspraak. 

Koppel terug naar de verwijzer

U laat de verwijzer weten of de cliënt gebruik gaat maken van Welzijn op Recept. Ook als het niet gelukt is om contact te krijgen met de cliënt, laat u dit weten. 

Samen op zoek

Samen met de cliënt gaat u op zoek naar passende activiteiten of personen die een handje kunnen helpen. U motiveert en helpt uw cliënt om daar ook daadwerkelijk aan deel te nemen of gebruik van te maken. 

Als de hulpvraag complexer is, verwijst u de cliënt door naar het Buurtteam. Zie de kaart of wijknetwerken.amsterdam/buurtteams/huisartsen.

Samen naar de eerste bijeenkomst

U doet er alles aan om te zorgen dat het eerste bezoek aan de activiteit soepel verloopt. Als het nodig is, gaat u zelf mee. Mocht het bij nader inzien toch niet goed passen, dan gaat u samen op zoek naar een alternatief. U informeert de verwijzer over het verloop van dit traject.

Gaat alles naar wens?

Na het starten van de activiteit neemt u weer contact op om te bespreken hoe het gaat. Is de cliënt tevreden en verloopt alles naar wens, dan stopt uw ondersteuning als welzijnscoach. Is dit niet het geval, bespreek dan of uw cliënt een nieuwe activiteit wil proberen. Koppel ook het resultaat van dit gesprek ook terug naar de verwijzer.