nieuws

Krachtige basiszorg

 

De kijk op zorg verandert. Programma’s als Meer Tijd voor de Patiënt en Aandacht voor mij dragen uit dat er een landelijke beweging gaande is, waarbij de zorg meer afgestemd wordt op de behoeften en prioriteiten van de patiënt. Ten grondslag hieraan ligt onder meer Krachtige basiszorg.

30 januari 2024

 

Krachtige basiszorg beoogt dat mensen met terugkerende, complexe gezondheidsklachten goed geanalyseerd worden. Dat betekent dat de hulpverlener de problemen meer uitvraagt, zodat er een beter passend zorgadvies volgt. Dit uitvragen gebeurt aan de hand van een vierdomeinenmodel. Samen met de patiënt bespreekt de zorgverlener het samenspel tussen problemen op de vier domeinen: lichamelijk, geestelijk, sociaal en maatschappelijk. In de veronderstelling dat bepaalde klachten naast medisch ook via welzijnszorg op te lossen zijn. Door het gesprek wordt duidelijker wat er precies aan scheelt en wat de patiënt zelf als eerste wil aanpakken.

 

Integrale aanpak

Welzijnscoach Lenie Smit werkt in Amsterdam Nieuw-West met Krachtige basiszorg. “Dit legt de nadruk op: Hoe ziet iemand zijn eigen leven? Wat wil diegene zelf aanpakken? Een huisarts kan denken dat de oplossing ligt bij het stoppen met roken, maar als de motivatie bij de patiënt ontbreekt, dan werkt dat vaak niet. Het vierdomeinenmodel probeert een patiënt inzichten te geven in wat er gebeurt in diens leven.”
Het doel van Krachtige basiszorg is dat zorg en welzijn met elkaar gaan samenwerken en van elkaar leren, om mensen in achterstandswijken verder te helpen.
 

Doorverwijzing naar Welzijn op Recept

In de wijk Slotermeer, in Amsterdam Nieuw-West, werken alle huisartsen met Krachtige basiszorg, aangevuld met trainingen Positieve gezondheidszorg. Lenie: “In Slotermeer werken de huisarts, welzijnscoach en welzijnsorganisaties nauw met elkaar samen. Doordat ze gebruikmaken van het programma, is er meer tijd voor overleg. De huisarts kijkt nu meer dan voorheen voor een oplossing verder dan de medische kant van het verhaal. Ik zie dat daardoor het aantal doorverwijzingen naar Welzijn op Recept ongeveer verdubbeld is het afgelopen jaar. Een andere uitkomst is dat Slotermeer start met een sociaal medisch beweegnetwerk, waar ook fysio- en ergotherapeuten bij zijn betrokken. De samenwerking heeft een positief effect op de patiënt. Diegene voelt zich nu echt veel meer gehoord.”

 

Duurzame verbetering

Krachtige basiszorg is in 2017 in Utrecht-Overvecht ontstaan. Uit een eerste evaluatie, mede gefinancierd door de zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea en CZ, blijkt een positief resultaat. Daarop wordt het breder in Nederland uitgezet. In 2019 implementeert de gemeente Amsterdam het model, in de meest kwetsbare wijken, waar de gezondheidsproblemen zich het snelst stapelen. Uit de evaluatie van het Nivel, dat de eerste twee jaar van toepassen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht onderzocht, blijkt dat de kwaliteit van de zorg duurzaam verbetert.

 

Zie voor meer informatie krachtigebasiszorg.nl