nieuws

De kracht van de natuur

 

Lekker met je handen in de aarde wroeten. Natuurwandelingen op blote voeten of egels spotten in het park. Heeft natuur een helende werking? Jazeker. En daar kunnen meer mensen gebruik van maken. Ook via Welzijn op Recept.

 

3 mei 2024

 

In 2023 startte de pilot De kracht van de natuur. Het projectteam stelde een lijst samen van de groeninitiatieven die er in Amsterdam zijn. Deze (moes)tuinen en natuurworkshopaanbieders zijn namelijk kansrijk voor deelnemers van Welzijn op Recept met een voorliefde voor tuinieren of die op een andere manier genieten van de natuur.
 

Wat is de kracht van de natuur?

“Als je buiten beweegt in het groen, dan werkt dat stresverminderend. Letterlijk met je handen in de aarde zitten, geeft je rust. Plus de natuur prikkelt je zintuigen”, vertelt Kirsten Kramer, huidig projectleider van De kracht van de natuur in Amsterdam. “Als je je verdiept in de details van een plantje, dan helpt dat om je in het hier en nu terug te brengen. En als je dit samen met anderen doet, dan smeedt dat een band.” 

Juist als je in contact staat met de natuur, voel je dat je onderdeel uitmaakt van iets groters dan jezelf. Je voelt dat je er mag zijn en ertoe doet.

Groenvisie Amsterdam

De kracht van de natuur loopt door in 2024. Het sluit aan op de Amsterdamse Groenvisie. Hierin voorziet de gemeente om samen met haar bewoners de stad te vergroenen. Een groene omgeving met voldoende ontmoetingsplekken, prikkelvrije zones en rustpunten tussen huis en voorzieningen in, moedigt bewoners aan om te bewegen, elkaar te ontmoeten en samen het initiatief te nemen voor een prettige, leefbare buurt, waarin bewoners naar elkaar omzien.
 

Meedoen?

Let wel, het ene groenproject is de andere niet. Welzijn op Recept zoekt met name initiatiefnemers met een sociale blik, die aandacht hebben voor en kunnen geven aan buurtgenoten die dat nodig hebben. Zeker in het begin van een traject. Andere aspecten die na onderzoek belangrijk bleken voor deelnemers zijn de bereikbaarheid van de locatie, de schaalgrootte en of het initiatief op vaste tijden activiteiten organiseert, waarin ze met de deelnemers samen optrekken.
 
De komende maanden inventariseert het projectteam de lijst met verzamelde initiatieven. Zo krijgen potentiële deelnemers, welzijnscoaches en andere collega’s een duidelijk overzicht van de mogelijkheden van de Kracht van de Natuur.
 
Meer weten? Mail welzijnoprecept@amsterdam.nl