training

Masterclass palliatieve zorg

 

In mei start de Masterclass palliatieve zorg. Tien bijeenkomsten voor medewerkers van buurteams, maatschappelijk werkers en welzijnscoaches over hoe je iemand ondersteunt die niet meer beter wordt. “Er is niet alleen sprake van verlies, er is ook hoop.”

 

3 mei 2024

 

 

Als je niet meer beter wordt, kun je palliatieve zorg krijgen. Bijvoorbeeld als je een ongeneeslijke ziekte onder de leden hebt als kanker, COPD, ALS, Parkinson, dementie, een beroerte of hartfalen. Of omdat je vanwege ouderdom in de laatste fase van je leven terechtkomt. De (medische) behandeling richt zich op het voorkomen en verminderen van klachten en problemen. Palliatief betekent verzachtend. Palliatieve zorg krijg je tot en met je sterven.
Als je te horen krijgt dat je chronisch of levensbedreigend ziek of kwetsbaar bent, dan heeft dat invloed op alle aspecten van je leven. Naast je gezondheid raakt het je psychische welbevinden, je sociale omgeving – partner en dierbare naasten – en roept het vragen op rondom de zin van het leven.
 

Gesprekspartner

“In deze levensfase voer ik als palliatieve zorg verpleegkundige bij Cordaan, gesprekken over wat mensen belangrijk vinden, nog kunnen en willen in het leven”, licht Nanette Evenhuis toe, een van de docenten van de masterclass. “De een schrijft dat lang vooruitgeschoven boek, een ander regelt bezoek van een nicht uit de Verenigde Staten of denkt na over hoe het contact met kinderen kan worden hersteld.”
Medewerkers van buurteams, maatschappelijk werkers en welzijnscoaches die bij mensen thuiskomen, krijgen ook te maken met personen die een levensbedreigende aandoening hebben of op hoge leeftijd zijn. Dan is het waardevol als je een gesprekspartner bent die kennis heeft van wat er in deze fase op ze afkomt en meedenkt over hoe ze de laatste jaren, maanden of dagen, zo prettig mogelijk doorkomen.

 

Opzet masterclass

De masterclass geeft informatie over wat de palliatieve fase van iemands leven inhoudt. Mensen kunnen nog jaren leven, al overlijden ze uiteindelijk wel als gevolg van de aandoening. Daarnaast behandelen de docenten vragen als: Welke problemen kan ik verwachten en naar wie kan ik doorverwijzen? Ze nemen misvattingen weg en informeren over richtlijnen en protocollen rondom het gebruik van morfine, euthanasie en sedatie. Ook staan ze stil bij zelfzorg. Een (plotseling) overlijden heeft impact op naasten en zorgverleners die zich actief inzetten voor iemand. Hoe blijf je goed voor jezelf zorgen?
Op het moment dat medewerkers van buurtteams, maatschappelijk werkers en welzijnscoaches beter weten wat de palliatieve fase van iemands leven inhoudt en wat een palliatieve zorg verpleegkundige, de huisarts en andere betrokken zorgverleners doen, dan werk je makkelijker samen en verbetert de zorg.

 

Kijk Cordaan Talks #einde waarin Nanette Evenhuis spreekt met een van de mensen die bij haar in behandeling is. 

 

 

 

Aanmelden

Masterclass palliatieve zorg
10 bijeenkomsten, waarvan er momenteel 8 gepland staan in de stadsdelen Noord, Zuidoost, Oost en Zuid. Uitnodigingen volgen binnenkort per stadsdeel.
Georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam Diemen
Aangeboden door de gemeente Amsterdam
Aanmelden kan al via: secretariaat@npza.nl

 

Uitnodiging masterclass pallitieve zorg alle stadsdelenpdf