Voor wie is Welzijn op Recept geschikt?


Een verwijzing naar Welzijn op Recept is geschikt voor patiënten die regelmatig in uw praktijk komen met (niet-medische verklaarbare) klachten. De diagnose SOLK is een diagnose die past bij dit zorgpatroon; de patiënt komt de ene keer met hoofdlijn, dan met slaapstoornissen, dan met vermoeidheid et cetera. Een verwijzing is veelal geschikt voor patiënten met P en Z-codes. Bijvoorbeeld; P03 = down gevoel, P25= vastlopen in het leven, Z04= eenzaamheid, P17 = ongezonde leefstijl of psychische klachten (diverse codes).

 

Twijfelt u of een verwijzing naar Welzijn op Recept geschikt is?
Bespreek dit dan samen met uw welzijnscoach!

 

 

Heeft uw patiënt andere problemen?


Soms heeft bij uw patiënt vragen of problemen die beter door een maatschappelijk werker dan welzijnscoach kunnen worden opgepakt. Dit geldt voor vragen of problemen op het gebied van:

  • Financiën, administratie of schulden,
  • (Juridische) problemen met instanties,
  • Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen zoals rouwverwerking,
  • Mantelzorg en overbelasting,
  • Vraagverheldering en cliëntondersteuning,
  • Het regelen of vinden van de juiste gespecialiseerde zorg en hulp (wijkzorg),
  • Problemen met de woonsituatie.

 

Is dit bij uw patiënt het geval?
Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon voor de maatschappelijke dienstverlening in uw stadsdeel. Wilt u weten wie dit zijn? Bekijk dan de kaart.

 

Op deze kaart kunt u uw eigen praktijk opzoeken en aanklikken. De naam en contactgegevens van uw vaste maatschappelijk werker verschijnen vervolgens in beeld.

De maatschappelijk werkers en welzijnscoaches werken nauw samen. Soms is uw patiënt immers gebaat bij zowel ondersteuning als activering. Het kan daarom voorkomen dat uw patiënt zowel ondersteuning van een maatschappelijk werker als welzijnscoach gaat ontvangen.

 

U kunt het digitale verwijsformulier ook gebruiken om uw patiënten door te verwijzen naar de maatschappelijke dienstverlening en / of schuldhulpverlening.

 

 

Problemen van kinderen / jongeren?


Welzijn op Recept is bedoeld voor volwassenen (18 jaar en ouder).
Heeft uw vragen over gezondheid, ontwikkeling, opvoeden, opgroeien, veiligheid en sociaalpsychologische problematiek van kinderen / jeugd / jongeren, dan kunt u contact opnemen met de Ouder en Kindteams. Voor meer informatie en contactgegevens, zie https://oktamsterdam.nl/.